Het aftellen naar 2020 kan beginnen. Nog minder dan twee weken en 2019 is officieel voorbij. Voordat de oliebollen, kerstcadeaus en goede voornemens, de nummer één prioriteit worden, staan wij graag stil bij de hoogtepunten van 2019 en bespreken wij kort wat 2020 gaat brengen.

2019

De arbeidsmarkt van 2019

2019 een veelbewogen jaar? Op de arbeidsmarkt in ieder geval wel. Volgens het CBS is in het derde kwartaal van 2019 het totaalaantal banen toegenomen tot 10.701.000. Vergeleken met een jaar eerder, zijn er 128.000 banen bijgekomen. Daarbij is het aantal openstaande vacatures opgelopen tot een nieuw record van 284.000. Dat is een toename van 6.000 vergeleken met vorig kwartaal.

In percentages uitgedrukt is slechts 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar nog werkloos. Dit is een lichte daling ten opzichte van december 2018, waar het werkloosheidpercentage 3,6 procent bedroeg.

HR Topics

Op gebied van HR lag in 2019 de focus binnen veel organisaties, met name op werving en selectie, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en onboarding. Op de tweede plek stonden ontwikkeling en scholing, inzetbaarheid en talentmanagement. De top drie wordt afgesloten door de onderwerpen verzuim, arbeidsomstandigheden en een gezondheidsbeleid.

Quotum

Op gebied van wetgeving, zijn er weinig nieuwe wetten bijgekomen in het afgelopen jaar. Wel is er nagedacht over de aanpassing van huidige wetten en de invoering van nieuwe (WAB). Het invoeren van een quotum voor minder gestelden (vrouwen, personen met een beperking), in het kader van de Participatiewet is hier een voorbeeld van.

Algemene Vordering Gegevensbescherming

Ook de nasleep van de AVG is in 2019 een groot aandachtspunt voor vele organisaties geweest. Hoewel de wet in mei 2018 al van kracht ging, moesten veel organisaties in 2019 de zaken nog op orde brengen om te voldoen aan de gestelde eisen. Of dit nou ging om personeelsdossiers of ziekmeldingen: in 2019 was voor veel organisaties het nog prioriteit om volledig AVG-proof te worden.

Wet Arbeid en Zorg

Het huidige kraamverlof voor de partner (voorheen twee dagen met behoud van loon), wordt uitgebreid tot geboorteverlof met een omvang van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon.

2020 

Maar wat brengt 2020 ons nou? Enkele nieuwe wetgevingen en afspraken staan in ieder geval klaar voor de start, waaronder:

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het kan niemand ontgaan zijn: per 1 januari 2020 treedt de WAB in werking. Deze wet bevat maatregelen waarmee het kabinet de balans tussen flexibele en vaste arbeidsovereenkomsten wil herstellen. Er zullen veranderingen plaatsvinden op het gebied van ontslag, transitievergoeding, premies etc. Precies weten wat er gaat veranderen? Lees dan onze blog Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Toekomst pensioenen

Er zijn afspraken gemaakt over de vernieuwing van het pensioenstelsel, een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. In 2024 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar. In 2020 blijft de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor het kabinet. Om de blijvende aandacht voor duurzame inzetbaarheid te faciliteren, wordt er vanaf 2020 structureel 10 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld. Dit geld zal bijvoorbeeld gebruikt worden voor het eerder uit laten treden van oudere werknemers die niet meer in staat zijn om door te werken tot de AOW-leeftijd.

Verlenging geboorteverlof voor partners

Naast de uitbreiding van het kraamverlof, kan het geboorteverlof worden aangevuld tot vijf weken vanaf 1 juli 2020. De achterliggende gedachte is het stimuleren van een betere band met het pasgeboren kind en het eerlijk kunnen verdelen van taken in en rond het huis. Het loon wordt tijdens dit verlof voor 70% doorbetaald middels een uitkering van het UWV.

Nieuwe Arbovisie

Het kabinet gaat strenger controleren of organisaties zorgen voor een veilige werkomgeving. Zij gaan meer inzetten op de naleving van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) met bijbehorend plan van aanpak.

New and Clever beginnings

Het ingaan van het nieuwe jaar, kan voor sommigen gepaard gaan met het nadenken over de huidige arbeidssituatie.

Was 2019 echt JOUW jaar? Of ga jij in 2020 de stoute schoenen aantrekken en opzoek naar een nieuwe uitdaging? Wij staan in ieder geval altijd open voor een kop koffie om de mogelijkheden te bespreken.

Wij willen iedereen bedanken voor het afgelopen jaar en hopen jullie allen terug te zien in 2020!

Merry Christmas and a Happy New Year! Team Get Clever