Privacystatement Get Clever B.V.

Get Clever B.V. gevestigd aan de Nijverdalseweg 133 te (7461 AG) Rijssen verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers, sollicitanten, inleenkrachten en werknemers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde privacystatement. Uw privacy is voor ons belangrijk en u kunt ons er dan ook op vertrouwen dat met alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt omgegaan. In dit statement informeren we u graag over ons privacystatement.

Welke gegevens verzamelt Get Clever B.V. en waarom?

Get Clever verzamelt en verwerkt enkel de minimale benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van haar diensten of wanneer je zelf gegevens achterlaat op de website. Het gaat daarbij om de volgende diensten en betrokkenen:

 • Get Clever voert voor verschillende organisaties HR-werkzaamheden uit. Om deze dienst te kunnen leveren verzamelt Get Clever van deze organisaties stamgegevens zoals bedrijfsnaam, adresgegevens, branche, aangevuld met gegevens van werknemers van de organisatie en eventueel namen van contactpersonen voor het onderhouden van het contact en urenverantwoording. Get Clever verwerkt in haar beveiligde systemen niet meer gegevens dan nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van HR-ondersteuning. De gegevens worden – afhankelijk van de afspraken met de organisaties – uiterlijk 1 jaar na het beëindigen van de opdracht, verwijderd of geanonimiseerd.
 • Wanneer u bij ons, of via ons solliciteert, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Na de sollicitatie nemen wij namelijk telefonisch of per e-mail contact met u op om te beoordelen of er sprake is van een match. Zodra de sollicitatieprocedure voorbij is, verwijdert Get Clever alle persoonsgegevens van sollicitanten die niet door de selectie zijn gekomen. Wanneer wij u wel hebben geholpen aan een nieuwe baan, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig om o.a. op tijd uw salaris te kunnen uitbetalen.
 • Van zakelijke contactpersonen worden de gegevens geregistreerd die zij zelf aanleveren. Deze gegevens worden verwerkt en bewaard met de zakelijke relatie en het commercieel belang als doeleinde.
 • Get Clever B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van haar eigen medewerkers. In het interne privacystatement is vastgelegd hoe daarmee om wordt gegaan.
 • Tot slot verzamelt Get Clever ook persoonsgegevens wegens het bezoeken van onze website, zoals lees-, verkeers- en locatiegegevens (cookies) en het invullen van contactformulieren. Deze informatie wordt gebruikt om diensten te kunnen leveren. In beginsel worden ook hierbij enkel de minimale benodigde gegevens gevraagd en verzameld.

Wat doen we met de verzamelde persoonsgegevens?

Zoals hierboven al wordt omschreven, verzamelen we alleen persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor het aanbieden van onze diensten. Get Clever verwerkt slechts uw persoonsgegevens zodra daar een wettelijke grondslag voor is. Hierbij kunt u denken aan:

 • Het opstellen van een overeenkomst, zoals een opdrachtovereenkomst/bevestiging,arbeidsovereenkomst etc.
 • Het voldoen aan de (sociale) wet- en regelgeving;
 • Het hebben van contact met werknemers, informeren over lopende projecten;
 • Het bijhouden van zakelijke contacten (alleen bij gerechtvaardigd belang);

Uw persoonsgegevens worden voor geen enkele vorm van profilering door Get Clever gebruikt. Get Clever slaat de gegevens op in een beveiligde private cloud en de gegevens worden met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen door ons bewaard en daarna zorgvuldig verwijderd. Get Clever deelt uw gegevens niet met derden, tenzij hier een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld voor het opstellen van een overeenkomst tussen uw organisatie, Get Clever en een inleenkracht. Om in dit geval uw gegevens te beschermen, treft Get Clever passende maatregelen toe.

Google analytics

Op onze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Wij gebruiken dit om onze bezoekers te monitoren en dit in te zetten voor onze marketing. Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website aan Get Clever te kunnen verstrekken en te adviseren in het ontwikkelen van campagnes. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie voor Google verwerken. Get Clever heeft hier geen invloed op. Lees het privacy statement van Google voor meer informatie. De informatie die Google verzameld wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Gogole stelt zich te houden aan de EU-US Privacy Shield principes.

Wat zijn uw rechten?

Als persoon, blijft u eigenaar van uw persoonlijke gegevens. Dit respecteren wij. Daarom leggen wij u graag uit welke rechten u als betrokkene waarvan Get Clever persoonsgegevens verwerkt, heeft:

 • Recht op inzage: u heeft te allen tijde recht om uw gegevens bij ons op te vragen ter inzage;
 • Recht op rectificatie: u heeft te allen tijde het recht om uw gegevens te laten aanpassen;
 • Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: wanneer u voor de verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven, zal Get Clever deze gegevens verwijderen zodra de toestemming ingetrokken wordt;
 • Recht op overdracht: u heeft het recht om ons te vragen persoonsgegevens over te dragen. Hierbij zijn documenten waarin prijsopgaven zijn vermeld of andere informatie die Get Clever in een benauwde concurrentiepositie uitgesloten.
 • Recht op het indienen van een klacht: wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Get Clever, kunt u hier een klacht tegen indienen.

Vragen of klachten?

Eventuele klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk (per e-mail en/of per post) kenbaar maken aan Get Clever. Komt u er met Get Clever niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie hierover kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Wijzigingen Privacystatement

Get Clever behoudt zich het recht om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar worden gemaakt op de website van Get Clever. Indien Get Clever uw persoonsgegevens op een andere manier wil gebruiken dan op het moment dat deze gegevens verzameld werden, stelt Get Clever u daarvan in kennis en wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of Get Clever uw persoonsgegevens al dan niet op die nieuwe manier mag gebruiken.

Contactgegevens

Get Clever B.V.

Nijverdalseweg 133

Rijssen, Nederland

+31 (0)548 – 218 812

info@getclever.nl

www.getclever.nl

KVK: 70716986

Get Clever B.V. is onderdeel van de J.C. Breukink Holding B.V. en de Brevo Group B.V.